AFM

Kullanım Şartları

 • 1. Koşullar

  Bu Kursa erişerek, bu Kullanım Koşullarına, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz ve yürürlükteki tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu Kursta bulunan materyaller, geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

 • 2. Lisans Kullanımı

  Kursun web sitesindeki indirilebilir materyallerin bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirme izni verilir. Bu, bir lisans verilmesidir, mülkiyet devri değildir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız: malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak; Materyalleri herhangi bir ticari amaçla veya herhangi bir halka açık teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak; Kursun web sitesinde bulunan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürme veya tersine mühendislik uygulama; materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli gösterimi kaldırmak; veya Materyalleri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri başka herhangi bir sunucuda yansıtmak. Bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz halinde bu lisans otomatik olarak sona erer ve herhangi bir zamanda Şirket tarafından feshedilebilir. Bu materyalleri sonlandırmanız veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizdeki tüm indirilmiş materyalleri ister elektronik ister basılı formatta imha etmelisiniz.

 • 3. Sorumluluk Reddi

  Kursun web sitesindeki materyaller 'olduğu gibi' sağlanmaktadır. Kurs,açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve burada, zımni garantiler veya ticarete elverişlilik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve geçersiz kılar. Ayrıca Kurs materyallerin kendi web sitesinde veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili olarak kullanımının doğruluğu, muhtemel sonuçları veya güvenilirliği konusunda herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

 • 4. Sınırlamalar

  Kurs web sitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan (bunlarla sınırlı olmamak üzere, veri veya kar kaybından kaynaklanan zararlar veya iş kesintisi dahil) sorumlu tutulamaz. Kurs veya Kurs yetkilisi bir ağızdan veya bu hasar olasılığı yazılı olarak bildirilmiştir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerde sınırlamalara veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

 • 5. Düzeltmeler ve Hatalar

  Kursun web sitesinde görünen materyaller teknik, yazım hataları veya fotoğraf hataları içerebilir. Kurs, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Kurs, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Ancak Kurs, materyalleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 • 6. Bağlantılar

  Kurs, kendi web sitesine bağlı tüm siteleri incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Kurs tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımının riski kullanıcının kendisine aittir.

 • 7. Site Kullanım Şartları Değişiklikleri

  Kurs, web sitesi için bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşullarının o tarihte geçerli olan sürümüne bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

 • 8. Geçerli Kanun

  Kursun web sitesiyle ilgili herhangi bir iddia, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Kurs Sahibinin evindeki yargı yetkisinin kanunlarına tabi olacaktır.